logo
ukaz
+421 917 674 469
hela@hela.sk
line
line
ČINNOSTI CHRÁNENÉHO PRACOVISKA
Vykonávanie komplexných architektonických služieb a súvisiaceho technického poradenstva autorizovaným inžinierom SKSI zahŕňa:
 • Zabezpečovanie vstupných podkladov pre zhotovenie štúdii a projektov
 • Digitalizácia vstupných podkladov, dokladov, dokumentov a dokumentácii
 • Vyhotovenie projekt. dokumentácie vodohospodárskych stavieb pre:
  • nové siete
  • rekonštrukcií sietí výkopovými aj bezvýkopovými technológiami
  • projektové riešenie objektov pre vodohospodárske stavby ako: čerpacie stanice, tlakové stanice, vodojemy, čistiarne odpadových vôd, retenčné nádrže...
 • Vyhotovenie projektovej dokumentácie plynových línií, prípojok, OPZ
 • Zabezpečenie kompletného projektu infraštruktúry obytných zón a priemyselných parkov
 • Vypracovanie projektov zdravotechniky
 • Spracovanie štúdií, posudkov a iných odborných činností
  Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov zahŕňa:
  • Inžinierska činnosť – zastupovanie investora na zabezpečenie stavebných a špeciálnych stavebných povolení pre stavby až po povolenia k užívaniu stavieb, komunikácia so správcami sietí, štátnou správou a účastníkmi v konaniach
   • administratívne práce
   • vyhotovenie reprografie – tlač výkresov a dokumentov, kompletačná činnosť
   • obstarávateľská činnosť v stavebníctve