logo
ukaz
+421 917 674 469
hela@hela.sk
line
line
CHRÁNENÉ PRACOVISKO HYDROTEAM contracting s.r.o.
Chránené pracovisko HYDROTEAM contracting s.r.o., vzniklo v roku 2011. Poskytuje odborné práce a služby Autorizovaného Inžiniera v oblasti stavebníctva formou náhradného plnenia podľa Zákona č.5/2004. Spoločnosť využíva najmä dlhoročnú vysoko odbornú prax v projekčnej činnosti a inžinieringu. Projektové práce, ktoré okrem iného ponúkame, sú vedené autorizovanou osobou SKSI, ktorá má skúsenosti s prípravou projektovej dokumentácie všetkých stupňov inžinierskych stavieb, koordinácie projektu a kompletného zabezpečenia inžinierskej činnosti. Službami sa odlišuje samotnou špecializáciou pracoviska, ktorá ponúka odbornú prácu v oblasti zdravotne vodohospodárskych stavieb, projektov základnej infraštruktúry obytných a priemyselných zón a územných celkov ako i zhotovenie projektových dokumentácii objektových rozvodov najmä vody, plynu, kanalizácie ako i stavebné časti objektov v rozsahu autorizačného osvedčnia A2 a A4.
Chránené pracovisko realizuje digitalizáciu stavebných a iných dokumentácii, veľkoplošných printových materiálov až do formátu 44´´ (A0+) ako i štandardných formátov formátov A4 a A3 v rôznych formách prevedenia väzby dokumentov na špičkových technických zariadeniach vo vysokom optickom rozlíšení až do 2400 x 1200 dpi. Digitálny výstup je individuálne realizovaný v rozlíšení a formáte podľa požiadavky zákazníka. Najmä pre spracovanie projektových dokumentácii, zdokumentovanie skutkového stavu objektov a výstupy sú použiteľné pre zaradenie do interného GIS, ďalšiu tlač, obstarávanie, alebo aj pre možnosť elektronickej archivácie. Zákazníkmi sú menšie spoločnosti i spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.
Chránené dielne sú pracoviská, ktoré vznikli v spolupráci s UPSVaR a môžu pre svojho zákazníka vydať potvrdenie, ktoré mu zníži, alebo úplne zruší jeho povinnosť zamestnávať ľudí so ZPS, prípadne platiť poplatok za nezamestnávanie takýchto občanov.
„Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov má podľa Zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v pomere 3,2% na počet zdravýc abigail.kratzat@narnia.skh zamestnancov“.Ak tak neurobí, musí odviesť za každého takéhoto nezamestnaného zamestnanca povinný odvod štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
(951 EUR / za každého zdravotne postihnutého občana, ktorý Vám chýba do povinného odvodu pre rok 2013) Možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím. Výška náhradného plnenia je o 104 Eur výhodnejšia ako finačný odvod realizovaný priamo na bankový účet správcu.