logo
ukaz
+421 917 674 469
hela@hela.sk
line
line
REFERENCIE
Slovenský plynárenský priemysel a.s. - digitalizácia stavebných dokumentácii starších stavebných objektov
BVS a.s., Vodárenské múzeum, pre netto SK - digitalizácia historických dokumentácii pre účely múzea
Ministerstvo financií SR - rozvody vody a kanalizácie v administratívnej budove ministerstva
Heineken, Hurbanovo - PD pre realizáciu stavby viacerých objektov - havarijné nádrže v sklade chemikálii, sklad olejov, sklad horľavých kvapalín a sociálne zariadenia
Impereal Development s.r.o. - Park Rezidence Stupava, obytná zóna, PD k UR a SP kompletná základná infaštruktúra vrátane IČ
HYDROTEAM spol. s r.o. - digitalizácia rôznych vstupných podkladov
GEOREN EUROPE s.r.o. - tlač propagačných materiálov
CREATIVE LINE s.r.o. - technické zabezpečenie marketingovej akcie